For Music Promotion / Advert Placement ( Whatsapp or Call : 09092093564 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nini dey oh eh
Shé footballer ni eh?
To’n gba ball kiri
Shé telescope ni eh?
To’n wó ómo kiri
Tó’ju ré éh ba fo
Don’t blame it on me eh
Tò ba wa di la lé
You’ll come to me really

Oh óni kin la tan
Óni ma la tan
Óni kin dòju mi
Ólo ma lapa
Oh ni kin la tan
Óni ma la tan
Óni kin dòju mi
Ólo ma kan pka

Ó Maradona
Ó Maradona
Maradona mi
Ó Maradona
Ó Maradona
Maradona mi
Marado..na


Don’t be wicked
Die for you
If I die for you,
All is in vain?
Wicked, die for you
If I die for you
All is in vain?
Kini mò Shé fùn è?
Will I satisfy you?
All my friends you are dipping
Will I satisfy you?

Oh óni kin la tan
Óni ma la tan
Óni kin dòju mi
Ólo ma lapa
Oh ni kin la tan
Óni ma la tan
Óni kin dòju mi
Ólo ma kan pka

Ó Maradona
Ó Maradona
Maradona mi
Ó Maradona
Ó Maradona
Maradona mi
Ó Maradona
Ó Maradona
Maradona mi
Ó Maradona
Ó Maradona
Maradona mi

Maradona…
Don’t you know that
Marado…

Post a Comment

 
Top